Hahmojen luominen Black Apocryphaan

EI-JULKINEN muiden Abyssin kampanjoiden tai Rising Apocryphan pelaajille.

Spesialistihahmoa tehtäessä on syytä ottaa kantaa ainakin seuraaviin asioihin:

1. yleistä spesialisteista

Black Apocryphan hahmot ovat spesialisteja vaarallisten ja yliluonnollisia elementtejä sisältävien töiden alalla. He tekevät työtä Lontoosta käsin toimivalle joukolle rikkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, joilla on huomattava kiinnostus salaisuuksiin, salaliittoihin ja yliluonnollisiin tapahtumiin.

Spesialistit eivät ole todellakaan ole työnantajilleen mitään tykinruokaa tai yksinkertaisia tsuppareita. He ovat tarkoin valittuja ja luotettuja ihmisiä, ja päälliköt suhtautuvat heihin kuin perhetuttaviin. Päälliköt muodostavat perheineen tiiviin, paranoidin yhteisön joka ei luota keneenkään ulkopuoliseen, ja spesialistit kuuluvat tähän yhteisöön. Jonkinlainen analogia mafiaperheeseen voitaisiin kenties vetää, tosin mitään yhteistä etnistä taustaa tai mutkikkaita perinteitä tällä yhteisöllä ei ole.

Päälliköillä on ollut spesialisteja palkoillaan vuodesta 1990 lähtien. Spesialistit ovat hoitaneet kenttätyön, niin tutkimisen kuin hutkimisenkin, ja saaneet tästä hyvää korvausta. Työ on usein ollut vaarallista ja joillekin kohtalokasta, mutta päälliköt pitävät hyvää huolta työntekijöistään, eivätkä todellakaan vaaranna näitä kevein perustein.

Spesialistin tärkein piirre on luotettavuus. Jos päälliköt eivät ole valmiita luottamaan spesialistiin, he eivät olisi koskaan palkanneet häntä.

2. spesialistihahmon tausta

Päälliköillä on ollut spesialisteja palveluksessaan vuodesta 1990. Uusia spesialisteja on palkattu vuosina 1992-1998.

Spesialisteista jokainen on jossain vaiheessa ennen palkkaamista joutunut sekä kohtaamaan maailman pimeät ja oudot puolet, sekä osoittamaan kykyä selvitä vaikeista tilanteista. Ilman näitä ominaisuuksia ja kokemuksia päälliköt eivät koskaan palkkaisi häntä.

Spesialistiksi ei palkata ketään, joka on koskaan kuulunut mihinkään voimakkaaseen organisaatioon tai salaseuraan (CIA, MI-6, PLO, Mafia, Alkemistit, Vaahteran ritarikunta jne jne - tästä johtuen hahmon on hyvin vaikeaa olla maagi, ellei hän sitten ole täysin itseoppinut). Päälliköt eivät tahdo minkäänlaista jaetun lojaalisuuden riskiä väeltään. Armeijoista, paikallispoliiseista yms. "tavallisista organisaatioista" väkeä voidaan kyllä palkata.

Useimmat spesialistit ovat 25-35 -vuotiaita.

3. spesialistin palkkaaminen

Spesialisti voi olla kotoisin mistä tahansa maailmasta. Jossain vaiheessa hän on tavannut jonkun päälliköistä, joko sattumalta tai tämän etsittyä hänet käsiinsä. Päällikkö on tutustunut häneen ensin paljastamatta itsestään liikoja, ja vasta tultuaan varmaksi siitä, että voi luottaa häneen tarjonnut hänelle töitä. Työtarjous esitetään yleensä tyyliin "vaarallista mutta kiinnostavaa, ehdotonta luotettavuutta vaativaa mutta erittäin hyvin palkattua". Jos ehdokas ei tartu tähän, ei päällikkö ole puristanut - tarjouksesta voi kieltäytyä, mutta sitä ei luultavasti koskaan esitetä toistamiseen.

Palkkaamisen jälkeen spesialistia koulutetaan hieman, mikäli tämä on tarpeen. Tämä ei ole mikään armeijan koulutusjakso, mutta jos hahmolta puuttuu esim. itsepuolustus-, aseenkäsittely- tai ensiaputaitoja, hänelle kyllä järjestetään niitä. Samalla häntä esitellään muulle ryhmälle.

Pari ensimmäistä tehtävää spesialisti on koeajalla. Jossain vaiheessa hänet sitten hyväksytään täysivaltaiseksi ryhmän ja yhteisön jäseneksi; hänet esitellään muille päälliköille ja yleensä näiden perheillekin.

4. spesialistin taidot

Jokaisen spesialistin on osattava pitää huolta itsestään. Palkkausvaiheessa tämä ei vaadi kovin paljoa - ainoastaan kykyä toimia tehokkaasti kriisitilanteessa, ja halua oppia uutta. Käytännössä jokainen spesialisti osaa perusteet aseettomasta itsepuolustuksesta, ensiavusta ja aseenkäsittelystä. Vaikka tuliaseet eivät olekaan spesialistien tärkein työkalu, on se kuitenkin yksi yleiskäyttöisimmistä, ja nimenomaan vaistoammunta pistoolilla on taito joka jokaisen tulee osata ja ylläpitää.

Spesialistien virallinen kieli on englanti pelkästään päämajan sijainnin vuoksi. Käytännössä kaikki heistä osaavat kuitenkin paria muutakin kieltä. Monipuolinen kielitaito on aina eduksi, koska monet operaatiot tapahtuvat maailman kaukaisilla kolkilla.

Henkinen joustavuus, korkea motivaatio ja nopeaälyisyys ovat kaikki tärkeitä. Fyysisen kunnon on oltava hyvä.

Näiden yleistaitojen lisäksi spesialistilla on oltava jotain erityispiirteitä - jotain, joka on kiinnittänyt päälliköiden huomion häneen ja saanut heidät tahtomaan juuri hänet palvelukseensa. Nämä voivat olla luonnollisia tai yliluonnollisia kykyjä.

5. spesialistin luonne, moraali ja etiikka

Olet työssä yksityiselle vainoharhaiselle joukolle entisiä seikkailijoita, jotka kieltäytyvät kunnioittamasta mitään muita kuin omia sääntöjään. Millaista moraalia luulet työn vaativan?

Vaikka spesialistin työ onkin salaisen agentin hommaa, ja vaikka spesialistilla ei saakaan olla liian tiukkoja eettisiä periaatteita, ei työ silti ole mitään pikkuvauvojen murhaamista tai siviiliväestön kiduttamista. Yksittäiset operaatiot ovat pieniä, ja vaikka väkivalta onkin niissä aina mahdollista, ei spesialisteja lähetetä millekään murhatehtäville. Epäilemättä jotkut päälliköistä olisivat valmiita ja ehkä halukkaitakin murhauttamaan väkeä, mutta toiset eivät olisi, eikä spesialisteja voi käyttää tällaiseen työhön.

Spesialistille ainoa laki on hänen työsopimuksensa, ja kaikkein tärkein periaate on ehdoton luotettavuus. Spesialistit tietävät asioita, jotka voivat tuhota heidän päällikkönsä ja näiden perheet, eikä tällaista vastuuta anneta kelle tahansa onnensoturille.

Jos luotettavuuden vaatimus täyttyy, voi spesialistilla olla melkein millainen moraali tahansa. Pyhimyksiä päälliköt eivät tahdo, mutteivät liioin psykopaatteja.

6. päälliköiden luonne ja historia

70-luvun lopulta nykyhetkeen

Päälliköitä on ainakin kuusi, ainakin neljästä perheestä. Jos hahmo on ollut mukana toiminnassa ainakin yhden vuoden, voi katsoa päälliköiden tarkempaa kuvausta täältä.

Päälliköt eivät muodosta mitään homogenista ryhmää. Heitä yhdistää 70-luvun lopulla tapahtunut sarja yliluonnollisia kokemuksia, joiden jälkeen he ovat enemmän tai vähemmän hylänneet mahdollisuutensa elää täysin normaalisti, ja ovat sen sijaan keskittyneet selvittämään maailman mysteerejä. He ovat kotoisin sieltä täältä - ainakin yksi on Saksasta ja yksi Neuvostoliitosta. He asuvat kaikki nykyään Lontoossa.

Päälliköt eivät ole kaikesta yhtä mieltä. Heidän tavoitteensa, keinonsa, etiikkansa ja kommunikaatiotapansa vaihtelevat huomattavasti. Spesialistit ovat töissä koko ryhmälle, ei kenellekään nimenomaiselle päällikölle.

Yleisin yhdistävä piirre päälliköillä on voimakas individualismi (so. he eivät luota yhteiskuntaan tai suuriin organisaatioihin) ja vainoharhaisuus. He tietävät maailman olevan hyvin vaarallinen paikka ja suuren osan yleisesti hyväksytyistä totuuksista olevan pelkkää silmänlumetta. He eivät ole tilivelvollisia millekään itsensä ulkopuoliselle ryhmälle, eivätkä myöskään kumarra ihmisen, enkelin tai demonin lakeja. He ovat klassinen pelaajahahmoporukka joka on selvinnyt keski-ikään ja perustanut perheitä.

Päälliköt ovat hyvin varakkaita ja heillä on paljon vaikutusvaltaa. Heidän omaisuutensa on arviolta pari sataa miljoonaa puntaa (??), eli aivan mitä tahansa hekään eivät voi hankkia.

7. spesialistin palkka ja edut

Spesialisteille maksetaan hyvin, niin rahassa kuin luontaiseduissakin. Pelkästään raha ja rahanarvoiset edut ovat lähellä 200,000 puntaa vuodessa ja lisäksi työhön kuuluu erinomainen terveydenhoito sekä tarvittaessa koulutus.

Eläkkeistä ei tällä alalla juuri puhuta, mutta henkivakuutukset ovat hyviä. Jos spesialisti kuolee tehtävällä, päälliköt pitävät huolta siitä, että hänen omaisensa eivät tule todellakaan näkemään nälkää. Jos spesialisti toivoo lapsiensa käyvän kalliita yliopistoja, se kyllä järjestetään.

Jotkut luontaiseduista ovat eksoottisempia. Salaista teknologiaa tai kiellettyä magiaa jää joskus ylitse tehtäviltä, ja näitä saatetaan antaa spesialisteille käyttöön. Ja joidenkin tiedonjyvien arvoa ei voi vain mitata rahassa.


Roolipelaaja