S A M h A I N

Samhain on pelattu - pelinjohto kiittää pelaajia

Koska Samhainia tulla järjestämään koskaan uudelleen, me julkaisemme saamamme debriefit täällä kaiken kansan ihmeteltäväksi. Lähettäkää kuvaus pelistänne ja saakaa kutsuja tuleviinkin Turun sisemmän piirin peleihin.

Kenneth Juslin (Hannu Pajunen)
Sampo Savukoski (Matti Faler)
Niko Mylly (Antti Halonen)
Outi Jyrkkä (Satu Merenluoto)

Peliä edeltänyt etusivu


Taustatarina * Järjestelyt * UKK * Maailma * Säännöt * Ilmoittaudu * Kysy

Everything © Turun Sisempi Piiri 2000
Comments to webmaster